Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

Błona śluzowa jamy ustnej i gardła jest wrażliwa na temaperaturę, skład chemiczny pożywienia i płynów, toksyny i leki.

W wyniku działania niektórych leków, takich jak leki cytostatyczne stosowane w terapii onkologicznej, leki przeciwcukrzycowe, leki stosowane w leczeniu astmy czy POCHP dochodzi do zaniku śliny i suchości w jamie ustnej. Stan ten nazywany jest kserostomią.

Pozbawiona śliny śluzówka jamy ustnej podatna jest na uszkodzenia mechaniczne (np. przy połykaniu), chemiczne (leki, alkohol) oraz nadkażenia przez wirusy, bakterie i grzyby. Wywołane przez te czynniki stany zapalne w jamie ustnej mogą mieć różne nasilenie.

 

Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia zapalenie błony śluzowej jamy ustnej przebiega stopniowo i obejmuje:

who

Niestety w wyniku stanów zapalnych w jamie ustnej i w gardle dochodzi do szeregu powikłań. Owrzodzenia w jamie ustnej są przyczyną zaburzeń smaku i połykania, niechęci lub niemożności przyjmowania pokarmów doustnie co z kolei wymusza konieczność podawania żywienia dojelitowo. Postępujące niedożywienie jest z kolei przyczyną spadku odporności organizmu i zwiększeniu jego podatności na infekcje ogólnoustrojowe.

Przez prawię połowę pacjentów z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej zgłaszany jest ból i związane z nim bezsenność, brak złagodzenia domowymi sposobami, konieczność leczenia stomatologicznego czy hospitalizacji.

W ramach profilaktyki i leczenia zapalenia jamy ustnej w przebiegu różnych chorób, w tym onkologicznych istnieją zalecenia dla pacjentów i leki jakie może zastosować lekarz prowadzący w celu zmniejszenia odczynu zapalnego i minimalizacji szkód jakie wywołuje zapalenie jamy ustnej.