WYJĄTKOWY SKŁAD I DZIAŁANIE

CHLOREK BENZALKONIOWY

  • wykazuje działanie przeciwwirusowe (wirusy z otoczką np. wirusy grypy, koronawirusy), przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze
  • zapewnia czystość mikrobiologiczną roztworu (niskie, bezpieczne stężenie)

JONY WAPNIOWE

  • uczestniczą w procesach przeciwzapalnych
  • biorą udział w mechanizmie przeciwbólowym
  • uczestniczą w regeneracji tkanek i procesach krzepnięcia krwi

JONY FOSFORANOWE

  • zapewniają neutralne pH
  • utrzymują ciągłość powierzchni błony komórek śluzówki
  • wpływają na namnażanie komórek

W składzie Fomukalu nie ma substancji drażniących ani uczulających takich, jak: alkohol, salicylany, barwniki czy gliceryna.