Vipharm-back-logo

Pragniemy, aby działalność naszej firmy przyczyniała się do zwalczania choroby nowotworowej, zaburzeń psychicznych i wpływała na poprawę jakości życia pacjentów i ich rodzin.

Jan Szelejewski Prezes Vipharm S.A

male-dna-Vipharm

Vipharm S.A. jest polską firmą farmaceutyczną, która od ponad 15 lat koncentruje się na badaniach, promocji i sprzedaży wysokiej jakości leków specjalistycznych stosowanych w onkologii, neurologii i psychiatrii.

male-dna-Vipharm

Produkty lecznicze Firmy Vipharm spełniają wymagania związane z Dobrą Praktyką Wytwarzania oraz Dobrą Praktyką Dystrybucyjną. Bezpieczeństwo i skuteczność Naszych leków została potwierdzona w badaniach biorównoważności. Wysoka jakość oferowanych przez Vipharm produktów leczniczych została nagrodzona przez Polską Akademię Nauk Certyfikatem Innowacyjności 2005 oraz Puls Biznesu wraz z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. certyfikatem Srebrnej Jakości Roku.

male-dna-Vipharm

Inwestując w badania nad nowymi produktami, pragniemy oferować lekarzom i ich pacjentom leki w korzystnej cenie, dając tym samym możliwość leczenia większej liczby chorych. Rozwijając się w kierunku leków nowej generacji po 10 latach działalności Firma Vipharm S.A. w 2008 roku poszerzyła swoje obszary działania o rynki międzynarodowe Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec, powołując spółki Vipharm Slovakia s.r.o. Vipharm Hungary Kft. i Vipharm GmbH.

male-dna-Vipharm

Strategia firmy Vipharm S.A. opiera się przede wszystkim na rozwoju kluczowych kompetencji w zakresie badań i rozwoju, produkcji i marketingu oraz na rozszerzaniu oferty produktów. Vipharm S.A. jest specjalistyczną firmą, cechująca się elastycznością oraz szybkością działania, a tym samym większą konkurencyjnością.
Dążymy do rozwoju firmy wiarygodnej, profesjonalnej przez ciągłe doskonalenie naszych produktów, doskonalenie procesów wewnętrznych, rozwój kompetencji naszych pracowników oraz partnerską współpracę z lekarzami i pacjentami.
Działalność Vipharm S.A. opiera się na współpracy z lekarzami i pacjentami. Staramy się uczestniczyć w edukacji pacjentów, wspieramy działalność organizacji pacjentów oraz publikacje dedykowane do osób dotkniętych chorobą oraz ich rodzin.

male-dna-Vipharm

Wspieramy
 • Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
 • Stowarzyszenie Klub Kobiet po mastektomii AMAZONKI
 • Fundacja dla dzieci Dar SERCA
 • Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą
 • Fundacja Na Rzecz Hematologii
 • Fundacja W stronę życia
 • Fundacja Mimo Wszystko
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Pielęgniarstwa Onkologicznego
 • Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii
 • Stowarzyszenie Hospicjum Łódźkie
 • Stowarzyszenie Medycyna Integracyjna
 • Stowarzyszenie Naukowe Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi
 • Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczkę
 • Stowarzyszenie Wspólnymi Siłami

male-dna-Vipharm

Opublikowaliśmy szereg poradników:

poradnik zalecenia dietetyczneporadnik amazonkichemioterapia 156x156poradnik_chemioterapiaporadnik_żywieniowy_300dpiporadnik DVD

male-dna-Vipharm

Zostaliśmy wyróżnieni nagrodami:

Srebrny Łuk Amazonek
Srebrny Łuk Amazonek
Wenus Amazonek
Stowarzyszenie Amazonki – Ruch kobiet po mastektomii
nagrodasrebro4nagroda złota jakośćPolskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Puls Biznesu
nagroda Gazele biznesu
Gazele Biznesu
Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości – Rozwój gospodarczy Mazowsza
Lidera Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości – Rozwój gospodarczy Mazowsza